Підручники для школи

КЗ"Балтська ЗОШ-інтернат №2 І-ІІ ступенів"

 

Фінанси

 

      Додаток 1    
      до листа Департаменту освіти і науки  
      облдержадміністрації    
      від "___"_____2017 №_________  
           
           
  Інформація станом на 1 червня 2018 р. щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджету Кз Балтська Зош-інтернат № 2 І ІІ ступенів (назва закладу)   
           
  Код економічної класифікації видатків Затверджено на 2018 рік, тис.грн. Використано, тис.грн. Напрями використання    
  2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам) 6928,1 2804,7 на виплату з/п  
   2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу) 6928,1 2804,7 на виплату з/п  
  2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 237,9 42,5 прдб.матер.обл.  
  2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) 28,3 14 медикаменти  
  2230 (Продукти харчування) 1680 620 на харчування  
  2240 (Оплата послуг (крім комунальних) 225,8 133,6 профес.послуги  
  2250 (Видатки на відрядження) 24 4,5 відрядження  
  2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) 693,3 142,3 вода.газ.енергія  
  2280 (Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 11   зах.по реал.прог  
  2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню))        
  2800 (інші поточні видатки(оплата податків, штрафів, пені і т.д.)) 2,7   інші видатки  
  3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, , реконструкція)        
           
  ВСЬОГО 10031 3761,6    
           

 

                      Додаток 2      
                      до листа Департаменту освіти і науки  
                      облдержадміністрації    
                      від "___"_____2017 №_________  
                             
                             
Інформація станом на1 червня 2018 р. щодо власних надходжень та напрямів їх використання Кз Балтська загальноосвітня школа-інтернат № 2 І-ІІ ст. (назва закладу) 
                             
Кошти, що надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю Кошти, що надійшли від додаткової (господарскої) діяльності Кошти, що надійшли як плата за оренду майна Кошти, що надійшли від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) Інше (зазначити)
Надійшло, тис.грн. Використано Надійшло, грн. Використано Надійшло, грн. Використано Надійшло, грн. Використано Надійшло, грн. Використано
Сума, тис.грн. Напрями використання Сума, тис.грн. Напрями використання Сума, тис.грн. Напрями використання Сума, тис.грн. Напрями використання Сума, тис.грн. Напрями використання
      75000                      
                             
                             
                             
                             

 

 

  Інформація станом на  1 червня 2018 р. щодо надходження та використання благодійних внесків, грантів та дарунків, отриманих  Кз Балтська ЗОШ-інтернат № 2 І ІІ ступенів  (назва закладу) 
         
  Організація /фізична особа (ПІБ), яка надала допомогу Вид допомоги Напрями використання
  грошова, тис.грн. в натуральній формі (найменування товару, роботи, послуги)
  ТОВ "Сан-КлінІНТ "   миючі,чистячі засоби на суму 2992грн.92 коп. для потреб закладу 
         
  Тов" Сан-КлінІНТ"   кондитерські вироби  вручено особисто кожній дитині
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1    
    до листа Департаменту освіти і науки  
    облдержадміністрації    
    від "___"_____2017 №_________  
         
         
Інформація станом на 1 квітня 2018 р. щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджету Кз Балтська Зош-інтернат № 2 І ІІ ступенів (назва закладу)   
         
Код економічної класифікації видатків Затверджено на 2018 рік, тис.грн. Використано, тис.грн. Напрями використання    
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам) 6928,1 1687 на виплату з/п  
 2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу) 6928,1 1687 на виплату з/п  
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 237,9 9,3 прдб.матер.обл.  
2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) 28,3 8,4 медикаменти  
2230 (Продукти харчування) 1680 390 на харчування  
2240 (Оплата послуг (крім комунальних) 104,9 6,6 профес.послуги  
2250 (Видатки на відрядження) 24 6 відрядження  
2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) 693,3 57,6 вода.газ.енергія  
2280 (Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 11      
2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню))        
2800 (інші поточні видатки(оплата податків, штрафів, пені і т.д.)) 2,7      
3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, , реконструкція)        
         
ВСЬОГО 9710,2 2164,9    
                                           Додаток 3  
                                             до листа Департаменту освіти і науки
                                            облдержадміністрації  
                                            від "___"_____2017 №_________
         
         
  Інформація станом на  1 квітня 2018 р. щодо надходження та використання благодійних внесків, грантів та дарунків, отриманих  Кз Балтська ЗОШ-інтернат № 2 І ІІ ступенів  (назва закладу) 
         
  Організація /фізична особа (ПІБ), яка надала допомогу Вид допомоги Напрями використання
  грошова, тис.грн. в натуральній формі (найменування товару, роботи, послуги)
  ТОВ "Сан-КлінІНТ "   миючі,чистячі засоби на суму 2992грн.92 коп. для потреб закладу 
         
  Тов" Сан-КлінІНТ"   кондитерські вироби  вручено особисто кожній дитині
         
                    Додаток 2      
                      до листа Департаменту освіти і науки  
                      облдержадміністрації    
                      від "___"_____2017 №_________  
                             
                             
Інформація станом на1 квітня 2018 р. щодо власних надходжень та напрямів їх використання Кз Балтська загальноосвітня школа-інтернат № 2 І-ІІ ст. (назва закладу) 
                             
Кошти, що надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю Кошти, що надійшли від додаткової (господарскої) діяльності Кошти, що надійшли як плата за оренду майна Кошти, що надійшли від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) Інше (зазначити)
Надійшло, тис.грн. Використано Надійшло, грн. Використано Надійшло, грн. Використано Надійшло, грн. Використано Надійшло, грн. Використано
Сума, тис.грн. Напрями використання Сума, тис.грн. Напрями використання Сума, тис.грн. Напрями використання Сума, тис.грн. Напрями використання Сума, тис.грн. Напрями використання
      75000                      
                             
                             
                             
                                           Додаток 3  
                                             до листа Департаменту освіти і науки
                                            облдержадміністрації  
                                            від "___"_____2017 №_________
         
         
  Інформація станом на  1 квітня 2018 р. щодо надходження та використання благодійних внесків, грантів та дарунків, отриманих  Кз Балтська ЗОШ-інтернат № 2 І ІІ ступенів  (назва закладу) 
         
  Організація /фізична особа (ПІБ), яка надала допомогу Вид допомоги Напрями використання
  грошова, тис.грн. в натуральній формі (найменування товару, роботи, послуги)
  ТОВ "Сан-КлінІНТ "   миючі,чистячі засоби на суму 2992грн.92 коп. для потреб закладу 
         
  Тов" Сан-КлінІНТ"   кондитерські вироби  вручено особисто кожній дитині
         

 

                    Додаток 2      
                      до листа Департаменту освіти і науки  
                      облдержадміністрації    
                      від "___"_____2017 №_________  
                             
                      Додаток 2      
                      до листа Департаменту освіти і науки  
                      облдержадміністрації    
                      від "___"_____2017 №_________  
                             
                                             Додаток 3  
                                             до листа Департаменту освіти і науки
                                            облдержадміністрації  
                                            від "___"_____2017 №_________
         
         
  Інформація станом на  1 березня 2018 р. щодо надходження та використання благодійних внесків, грантів та дарунків, отриманих  Кз Балтська ЗОШ-інтернат № 2 І ІІ ступенів  (назва закладу) 
         
  Організація /фізична особа (ПІБ), яка надала допомогу Вид допомоги Напрями використання
  грошова, тис.грн. в натуральній формі (найменування товару, роботи, послуги)
  ШЕФИ ТОВ "САНКЛІН ІНТ"   99 шт. подарунків на суму 6930 грн. вручено кожній дитині особисто
         
  ШЕФИ ТОВ "САНКЛІН ІНТ"   миючі ,чистячі засоби на суму 2992,92 на потреби закладу
         
                           
Інформація станом на1березня  2018 р. щодо власних надходжень та напрямів їх використання Кз Балтська загальноосвітня школа-інтернат № 2 І-ІІ ст. (назва закладу) 
                             
Кошти, що надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю Кошти, що надійшли від додаткової (господарскої) діяльності Кошти, що надійшли як плата за оренду майна Кошти, що надійшли від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) Інше (зазначити)
Надійшло, тис.грн. Використано Надійшло, грн. Використано Надійшло, грн. Використано Надійшло, грн. Використано Надійшло, грн. Використано
Сума, тис.грн. Напрями використання Сума, тис.грн. Напрями використання Сума, тис.грн. Напрями використання Сума, тис.грн. Напрями використання Сума, тис.грн. Напрями використання
      75                      
                             
                             
                             
                           
      Додаток 1    
      до листа Департаменту освіти і науки  
      облдержадміністрації    
      від "___"_____2017 №_________  
           
           
  Інформація станом на 1 березня2018 р. щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджету Кз Балтська Зош-інтернат № 2 І ІІ ступенів (назва закладу)   
           
  Код економічної класифікації видатків Затверджено на 2018 рік, тис.грн. Використано, тис.грн. Напрями використання    
  2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам) 6928,1 1060,3 на виплату з/п  
   2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу) 6928,1 1060,3 на виплату з/п  
  2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 234,9   прдб.матер.обл.  
  2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) 28,3 5,6 медикаменти  
  2230 (Продукти харчування) 1680 187,8 на харчування  
  2240 (Оплата послуг (крім комунальних) 104,9   профес.послуги  
  2250 (Видатки на відрядження) 24   відрядження  
  2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) 693,3 17,6 вода.газ.енергія  
  2280 (Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 11      
  2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню))     оздоровлення  
  2800 (інші поточні видатки(оплата податків, штрафів, пені і т.д.)) 2,7   податки,штрафи  
  3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, , реконструкція)        
           
  ВСЬОГО 9707,2 1271,3    
           
           

 

 

Інформація станом на1 січня 2018 р. щодо власних надходжень та напрямів їх використання Кз Балтська загальноосвітня школа-інтернат № 2 І-ІІ ст. (назва закладу) 

                             
Кошти, що надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю Кошти, що надійшли від додаткової (господарскої) діяльності Кошти, що надійшли як плата за оренду майна Кошти, що надійшли від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) Інше (зазначити)
Надійшло, тис.грн. Використано Надійшло, грн. Використано Надійшло, грн. Використано Надійшло, грн. Використано Надійшло, грн. Використано
Сума, тис.грн. Напрями використання Сума, тис.грн. Напрями використання Сума, тис.грн. Напрями використання Сума, тис.грн. Напрями використання Сума, тис.грн. Напрями використання
      26144 14938 канцтовари       657 0        
                             
                             
                             
    Додаток 1  
    до листа Департаменту освіти і науки
    облдержадміністрації  
    від "___"_____2017 №_________
       
       
Інформація станом на 1 січня 2018 р. щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджету Кз Балтська Зош-інтернат № 2 І ІІ ступенів (назва закладу) 
       
Код економічної класифікації видатків Затверджено на 2017 рік, тис.грн. Використано, тис.грн. Напрями використання  
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам) 7125 6577,7 на виплату з/п
 2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу) 7125 6577,7 на виплату з/п
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 396,5 396,5 прдб.матер.обл.
2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) 25,2 25,2 медикаменти
2230 (Продукти харчування) 1609 1609 на харчування
2240 (Оплата послуг (крім комунальних) 153,4 148,8 профес.послуги
2250 (Видатки на відрядження) 22,3 22,3 відрядження
2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) 714,6 714,6 вода.газ.енергія
2280 (Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм      
2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню)) 199,9 199,9 оздоровлення
2800 (інші поточні видатки(оплата податків, штрафів, пені і т.д.)) 1,8 1,8 податки
3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, , реконструкція)      
       
ВСЬОГО 10247,7 9695,8  
       
    Додаток 1            
      до листа Департаменту освіти і науки          
      облдержадміністрації            
      від "___"_____2017 №_________          
                   
                   
  Інформація станом на 30 .11.2017р. щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджету КЗ "Балтська ЗОШ-інтернат № 2 І-ІІ ступенів"          
                   
  Код економічної класифікації видатків Затверджено на 2017 рік, тис.грн. Використано, тис.грн. Напрями використання           =
  2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам) 4729,4 3033,1 на оплату праці          
   2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу) 2379,6 1879,4 на оплату праці          
  2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 378,1 266,2 пред.гігієни.одяг          
  2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) 25,2 19,6 медикаменти          
  2230 (Продукти харчування) 1609 1128,5 продукти          
  2240 (Оплата послуг (крім комунальних) 153,4 77,1 пож.сигн.сміття          
  2250 (Видатки на відрядження) 25,3 15,7 відрядження          
  2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) 613,6 468,1 газ,вода,світло          
  2280 (Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 10,8              
  2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню)) 199,9 199,5 оздоровлення          
  2800 (інші поточні видатки(оплата податків, штрафів, пені і т.д.)) 6,4              
  3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, , реконструкція)                
                   
  ВСЬОГО 10130,7 7087,2            
                      Додаток 2      
                      до листа Департаменту освіти і науки  
                      облдержадміністрації    
                      від "___"_____2017 №_________  
                             
                             
Інформація станом на 30.11.2017 р. щодо власних надходжень та напрямів їх використання КЗ "Балтська ЗОШ-інтернат № 2 І-ІІ "ступенів
                             
Кошти, що надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю
Кошти, що надійшли від додаткової (господарскої) діяльності
Кошти, що надійшли як плата за оренду майна Кошти, що надійшли від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) Інше (зазначити)
Надійшло, тис.грн. Використано Надійшло, грн. Використано Надійшло, грн. Використано Надійшло, грн. Використано Надійшло, грн. Використано
Сума, тис.грн. Напрями використання Сума, тис.грн. Напрями використання Сума, тис.грн. Напрями використання Сума, тис.грн. Напрями використання Сума, тис.грн. Напрями використання
      19,8                      
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
         
  Інформація станом на 30.11.2017 р. щодо надходження та використання благодійних внесків, грантів та дарунків, отриманих КЗ "Балтська ЗОШ-інтернат № 2 І-ІІ ступенів"
         
  Організація /фізична особа (ПІБ), яка надала допомогу Вид допомоги Напрями використання
  грошова, тис.грн. в натуральній формі (найменування товару, роботи, послуги)
    -    
         
         
         
         
         
         
                                           Додаток 3  
                                           до листа Департаменту освіти і науки
                                          облдержадміністрації  
                                          від "___"_____2017 №_________
       
       
Інформація станом на  1 січня 2018 р. щодо надходження та використання благодійних внесків, грантів та дарунків, отриманих  Кз Балтська ЗОШ-інтернат № 2 І ІІ ступенів  (назва закладу) 
       
Організація /фізична особа (ПІБ), яка надала допомогу Вид допомоги Напрями використання
грошова, тис.грн. в натуральній формі (найменування товару, роботи, послуги)
ГО "Реабілітаційний центр Святого Павла"   99 шт. різдвяних подарунків на суму 15983грн. вручено кожній дитині особисто
       
Приватна особа   3 голови поросят для міні свиноферми для відгодівлі